Cara Mudah membuat 𝗦𝗼𝘁𝗼𝗻𝗴 𝗠𝗮𝘀𝗮𝗸 𝗛𝗶𝘁𝗮𝗺 istimewa

Kategori : Masakan khas Kepulauan Riau

𝗦𝗼𝘁𝗼𝗻𝗴 𝗠𝗮𝘀𝗮𝗸 𝗛𝗶𝘁𝗮𝗺. Winx club officals: bloom: open stella: open flora: me musa; open tecna: open aisha: open roxy: open daphne: open. Option:- M R r a e h t w o. R a e g u s L h t.

𝗦𝗼𝘁𝗼𝗻𝗴 𝗠𝗮𝘀𝗮𝗸 𝗛𝗶𝘁𝗮𝗺 H o p s C o t C h ! Cheat codes : kevin durant ft. Anda dapat mengolah 𝗦𝗼𝘁𝗼𝗻𝗴 𝗠𝗮𝘀𝗮𝗸 𝗛𝗶𝘁𝗮𝗺 dengan 15 bahan and 6 langkah. Berikut ini adalah cara untuk memasak masakan tersebut.

Bahan-bahan dari 𝗦𝗼𝘁𝗼𝗻𝗴 𝗠𝗮𝘀𝗮𝗸 𝗛𝗶𝘁𝗮𝗺 :

 1. Sediakan 2 𝗸𝗴 𝗦𝗼𝘁𝗼𝗻𝗴 (𝖼𝗎𝗆𝗂 𝖻𝖾𝗋𝖻𝖾𝗇𝗍𝗎𝗄 𝖻𝗎𝗅𝖺𝗍 𝗀𝖾𝗇𝖽𝗎𝗍 𝖻𝖾𝗋𝗍𝗂𝗇𝗍𝖺).
 2. Siapkan 2 𝗯𝗵 𝗝𝗲𝗿𝘂𝗸 𝗡𝗶𝗽𝗶𝘀 / 𝗟𝗲𝗺𝗼𝗻 𝘂𝗸 𝗯𝗲𝘀𝗮𝗿.
 3. Siapkan 10 𝗯𝗵 𝗯𝗮𝗺𝗲𝗿 𝗶𝗿𝗶𝘀.
 4. Siapkan 8 𝗯𝗵 𝗯𝗮𝗽𝘂𝘁 𝗶𝗿𝗶𝘀.
 5. Sediakan 10 𝗯𝗵 𝗿𝗮𝘄𝗶𝘁 𝗺𝗲𝗿𝗮𝗵.
 6. Sediakan 4 𝗯𝗮𝘁𝗮𝗻𝗴 𝘀𝗲𝗿𝗲𝗵 𝗴𝗲𝗽𝗿𝗲𝗸.
 7. Sediakan 1 𝗿𝘂𝗮𝘀 𝗸𝘂𝗻𝘆𝗶𝘁 𝗴𝗲𝗽𝗿𝗲𝗸.
 8. Sediakan 1 𝗷𝗲𝗺𝗽𝗼𝗹 𝗷𝗮𝗵𝗲 𝗴𝗲𝗽𝗿𝗲𝗸.
 9. Sediakan 1 𝗷𝗲𝗺𝗽𝗼𝗹 𝗹𝗮𝗻𝗴𝗸𝘂𝘀 𝗴𝗲𝗽𝗿𝗲𝗸.
 10. Siapkan 5 𝗹𝗲𝗺𝗯𝗮𝗿 𝗱𝗮𝘂𝗻 𝗷𝗲𝗿𝘂𝗸 𝘀𝗼𝗯𝗲𝗸.
 11. Sediakan 5 𝗹𝗲𝗺𝗯𝗮𝗿 𝗱𝗮𝘂𝗻 𝘀𝗮𝗹𝗮𝗺 𝘀𝗼𝗯𝗲𝗸.
 12. Sediakan 2 𝘀𝗱𝗺 𝘀𝗮𝘂𝘀 𝘁𝗶𝗿𝗮𝗺.
 13. Sediakan 2 𝘀𝗱𝗺 𝘁𝗼𝘁𝗼𝗹𝗲 (𝗸𝗮𝗹𝗱𝘂 𝗷𝗮𝗺𝘂𝗿).
 14. Sediakan 1 𝘀𝗱𝘁 𝗴𝗮𝗿𝗮𝗺 (𝘀𝗲𝗹𝗲𝗿𝗮, 𝗯𝗼𝗹𝗲𝗵 𝗱𝗶𝘁𝗮𝗺𝗯𝗮𝗵).
 15. Siapkan 1/2 𝘀𝗱𝘁 𝗴𝘂𝗹𝗮 𝗽𝗮𝘀𝗶𝗿.

Cara memasak 𝗦𝗼𝘁𝗼𝗻𝗴 𝗠𝗮𝘀𝗮𝗸 𝗛𝗶𝘁𝗮𝗺 :

 1. 𝖢𝗎𝖼𝗂 𝖻𝖾𝗋𝗌𝗂𝗁 𝗌𝗈𝗍𝗈𝗇𝗀, 𝖻𝗎𝖺𝗇𝗀 𝗍𝗎𝗅𝖺𝗇𝗀 𝗉𝗎𝗇𝗀𝗀𝗎𝗇𝗀, 𝗀𝗂𝗀𝗂, 𝗄𝗈𝗍𝗈𝗋𝖺𝗇 & 𝗄𝗎𝗉𝖺𝗌 𝗄𝗎𝗅𝗂𝗍, 𝗍𝗂𝗇𝗍𝖺𝗇𝗒𝖺 𝗃𝗀𝗇 𝗌𝖺𝗆𝗉𝖺𝗂 𝗉𝖾𝖼𝖺𝗁 𝗒𝖺𝖺, 𝖻𝖾𝗋𝗂 𝗃𝖾𝗋𝗎𝗄 𝗇𝗂𝗉𝗂𝗌/𝗅𝖾𝗆𝗈𝗇, 𝗌𝗂𝗌𝗂𝗁𝗄𝖺𝗇 & 𝖽𝗂𝖺𝗆𝗄𝖺𝗇 15 𝗆𝖾𝗇𝗂𝗍 𝗅𝖺𝗅𝗎 𝖻𝗂𝗅𝖺𝗌.
 2. 𝖳𝗎𝗆𝗂𝗌 𝖻𝖺𝗉𝗎𝗍 𝖻𝖺𝗆𝖾𝗋 𝗁𝗂𝗇𝗀𝗀𝖺 𝗄𝖾𝗄𝗎𝗇𝗂𝗇𝗀𝖺𝗇 & 𝗁𝖺𝗋𝗎𝗆, 𝗆𝖺𝗌𝗎𝗄𝗄𝖺𝗇 𝗌𝖾𝗆𝗎𝖺 𝖻𝗎𝗆𝖻𝗎 𝗋𝖾𝗆𝗉𝖺𝗁 𝖺𝖽𝗎𝗄2 𝗁𝗂𝗇𝗀𝗀𝖺 𝖺𝗋𝗈𝗆𝖺 𝗇𝗒𝖺 𝗄𝖾𝗅𝗎𝖺𝗋, 𝗆𝖺𝗌𝗎𝗄𝗄𝖺𝗇 𝖼𝖺𝖻𝖾 𝗋𝖺𝗐𝗂𝗍.
 3. 𝖬𝖺𝗌𝗎𝗄𝗄𝖺𝗇 𝗌𝗈𝗍𝗈𝗇𝗀, 𝖻𝖾𝗌𝖺𝗋𝗄𝖺𝗇 𝖺𝗉𝗂 𝖺𝖽𝗎𝗄2 𝗁𝗂𝗇𝗀𝗀𝖺 𝗍𝗂𝗇𝗍𝖺𝗇𝗒𝖺 𝗉𝖾𝖼𝖺𝗁 & 𝗄𝖾𝗅𝗎𝖺𝗋 𝖺𝗂𝗋.
 4. 𝖬𝖺𝗌𝗎𝗄𝗄𝖺𝗇 𝗌𝖾𝖺𝗌𝗈𝗇𝗂𝗇𝗀 (𝗌𝖺𝗎𝗌 𝗍𝗂𝗋𝖺𝗆, 𝗍𝗈𝗍𝗈𝗅𝖾, 𝗀𝖺𝗋𝖺𝗆, 𝗀𝗎𝗅𝖺).
 5. 𝖪𝖾𝖼𝗂𝗅𝗄𝖺𝗇 𝖺𝗉𝗂 𝗍𝗎𝗍𝗎𝗉 𝗉𝖺𝗇𝖼𝗂/𝗉𝖾𝗇𝗀𝗀𝗈𝗋𝖾𝗇𝗀𝖺𝗇 𝗆𝖺𝗌𝖺𝗄 𝗁𝗂𝗇𝗀𝗀𝖺 𝗆𝖾𝗇𝖽𝗂𝖽𝗂𝗁 (5 𝗆𝖾𝗇𝗂𝗍).
 6. 𝖠𝖽𝗎𝗄 𝗋𝖺𝗍𝖺, 𝗍𝖾𝗌 𝗋𝖺𝗌𝖺, 𝗆𝖺𝗍𝗂𝗄𝖺𝗇 𝗄𝗈𝗆𝗉𝗈𝗋.

Aneka resep makanan lain yang mungkin Anda suka :